Välkommen till

Dibber Karlavagnen förskola

Lummergången 33, Tyresö, Sverige

Om oss

  • Egen kock – bakar bröd, lagar god och näringsriktig mat från grunden
  • Naturnära lärande och hållbar utveckling
  • Förskolan ligger i ett bilfritt område

Egen kock – bakar bröd, lagar god och näringsriktig mat från grunden

Förskolan Karlavagnen har en fantastisk kock som lagar all mat från grunden och bakar bröd nästintill varje dag. Tänk er själva att rulla köttbullar till ca 65 barn….Hon låter våra barn få pröva på olika smaker från alla världens hörn. Vi är alla mer eller mindre omgivna av olika kulturer och förskolan har ett uppdrag att visa på detta bla genom olika maträtter. På förskolan Karlavagnen serverar vi inga sötsaker till barnen.

Naturnära lärande och hållbar utveckling

Förskolans läroplan beskriver vårt uppdrag utifrån Hållbar utveckling; `Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle` s.9 Lpfö18.

Vårt arbetssätt genomsyras av tänket runt hållbar utveckling, vara varsamma med vårt material, kan och vad kan vi återanvända, sopsortera, vara sparsamma med ex vatten, el. Vi odlar tillsammans med barnen där vi konkret kan visa på naturens kretslopp. Under några tillfällen har vi också haft möjligheten att se hur matrester förmultnar och blir till jord igen. Flera år i rad så har de äldsta barnen anordnat `loppmarknad` där saker som de inte behöver längre kan gå till någon annan som bättre behöver det. Plus att pengarna som vi har fått in har gått till något gott ändamål som ex Barndiabetes.

Förskolan ligger i ett bilfritt område

Förskolan Karlavagnen ligger i det bilfria småhusområdet i Krusboda. Inom gångavstånd så har vi både skog och äng. Vill vi besöka vår bondgård Uddby gård, som ligger i Alby, så får vi gå lite längre. Där kan vi bekanta oss med olika djur som man kan hitta på en bondgård som ex getter, hönor, får, hästar etc. Alldeles i närheten så finner vi Albybacken där vi kan åka pulka på vintrarna eller klättra uppför bara för att se på utsikten.

Förskolan är en enplansbyggnad som är ljusa och trevliga. Vi har under de senaste tre åren fått ommålat, nya golvmattor, nytt innertak med ny armatur och nu under sommaren ska det installeras nya fönster.

Styrdokument

Förskolan har en läroplan (Lpfö 18)sen flera år tillbaka och den senaste började gälla 190701. För att åskådliggöra läroplanens olika ämnesområden så har Dibber valt att göra detta genom våra lärvänner; Alfa-Beta (språk och kommunikation), Räkne-Reza (matematik), Lek-Levi (lekens betydelse), Krea-Tiva (skapande), Rör-Else (fysisk aktivitet), Hjärtrud (värdegrund, hur vi är mot varandra), Ute-Ugo (naturen och närmiljön). Utifrån dessa områden så sker undervisning med barnen varje dag. Pedagogerna dokumenterar barnens utbildning genom vår digitala plattform Unikum.

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Sverige ratificerade barnkonventionen utan reservationer 1990. Riksdagen har tagit beslut om att barnkonventionen ska bli svensk lag från den 1 januari 2020. Dess syfte är att garantera alla barn deras mänskliga rättigheter.

Vi följer Tyresö kommuns riktlinjer som tex öppettider, antal utvecklingsdagar etc (se Tyresö kommuns hemsida)

Organisation

Vi har valt att dela in förskolans barn utifrån ålder så att de yngsta barnen 1-3 år är på avdelningarna Solen/Månen. De äldre barnen, 3-5 år är på Raketen/Kometen. Under dagen så delar vi in barnen i ytterligare grupper med färre barn så att det blir ca 10-12 barn och 2 pedagoger. Vi har i dagsläget 4 förskollärare som har ansvar för varsin avdelning. Övriga pedagoger är utbildade barnskötare.

Vår kock börjar kl.06.30 varje morgon så det är henne ni möter om ni kommer tidigt. Hon tar emot de första barnen som anländer och serverar frukost till dem. Vi anser att det är en stor trygghet för både barn och föräldrar att det alltid är samma person som man möter på morgonen.

Efter frukost så går vi ut på gården och möter upp de barn som lämnas senare. Detta för att barnen ska slippa klä av sig för att senare klä på sig igen. När sen alla har kommit vid kl.09.00, både barn och pedagoger, så delar vi in oss i olika arbetsgrupper; några går iväg från gården, några blir kvar och några går in för att arbeta med något projekt.

Vi har en stor ljus lokal som ligger mitt i förskolan som vi bla använder till matsal. De yngre barnen äter strax före kl.11 och de äldre barnen en timma senare. Detta medför att de äldre barnen har en längre sammanhållande tid där de kan leka och utforska med stöd av pedagogerna.

i matsalen har vi också träffar med föräldrar ex föräldramöten, julmingel, sommaravslutningar, vernissage, öppet hus. Sist men inte minst så har vi en Öppen spis som vi kan elda i vid ovan tillfällen.

Förskolan leds av rektor och en pedagogisk utvecklingsledare. Vår pedagogiska utvecklingsledare är med och driver den pedagogiska utvecklingen på varje förskola tillika varje avdelning, hen håller i nätverk mellan pedagoger på förskolan och är också med ute i verksamheten för att kunna utveckla och stötta pedagoger i sitt arbete.

Introduktion

Föräldraaktiv introduktion innebär att du som förälder är delaktig i att introducera ditt barn till utbildningen och till gruppen.

Introduktionen börjar med att du/ni och ert barn bjuds in till ett samtal som tar ca 30 min. Under detta möte får ni tillfälle att träffa ansvariga pedagoger, ställa frågor och berätta om ert barn. På detta möte tydliggörs vad som förväntas av oss som pedagoger och av dig som förälder.

En tid efter introduktionen har vi ett uppföljningssamtal där vi går igenom hur den första tiden har varit för dig/er och barnet.

Introduktionen pågår under ca 3-4 dagar mellan ca 9-15.

”Viktigt att veta inför ditt barns förskoletid inom Dibber”

En dag på förskolan

Obs. Tiderna är ungefärliga dock ej öppning/stängning

6:30 - Förskolan öppnar

6:45 (-7:15) - Frukost serveras

7:30 - Vi går ut på gården ( om vädret tillåter)

9 - Alla barn och pedagoger är på plats

9-11 - Pedagogisk verksamhet i olika grupper

11 - Lunch för de yngre barnen

12 - Lunch för de äldre barnen

11-13 Vila; sovvila för de yngsta, saga/lugn aktivitet för de äldre

13:30 .- Mellanmål för de yngre

14:15 - Mellanmål för de äldre

14:30 (-17.30) - Ute på gården

17.30 - Förskolan stänger

Kontaktuppgifter till förskolan Karlavagnen

Köket 070-410 97 30

Solen 073-630 27 90

Månen 070-410 97 53

Stjärnan 073-9663325

Raketen 073-628 27 67

Kometen 070-269 31 17

Dokument från Dibber