Välkommen till

Dibber Flottiljen förskola

Kanslihusgränd 8, Täby, Sverige

Vi flyttar!

Vi är i full gång att flytta in i nya fantastiskt fina lokaler på Vaktgränd 2-4. De nya lokalerna finns i närområdet endast 200 meter från vår nuvarande förskolelokal. Lokalen är inte helt ny för oss då våra 5-åringar haft sin hemvist här i 3 år.

Hittills har vi gjort väl genomtänkta anpassningar och renoveringar av lokalen.

Vid frågor, hör gärna av dig till rektor Anna Nordberg.


Välkomna till Dibber Flottiljen förskola!

Flottiljens förskola är en trditionell förskola som ligger i Hägernäs Strand, Täby.

Vi har en helhetssyn på barnet på Flottiljen där vår kompetenta och engagerade personal på förskolan arbetar tätt tillsammans för att skapa trygghet och lärandet utifrån varje barns och gruppens förutsättningar.

Förkolan är omgiven av vacker natur med ängar, skogsdungar och utsikt över Askrikefjärden. Granne med oss finns även fotbollsplan med konstgräs och en ishall.

På Flottiljens förskola skapar vi tillsammans med barn, medarbetare och vårdnadshavare de bästa förutsättningarna för det livslånga lärandet. Det gör vi genom att medvetet låta barnen föra fram sina tankar och lyssna till andra, argumentera, resonera, tänka om, problematisera, ifrågasätta, ha hypoteser och undersöka dem.

Vi är en undervisande, trygg, omsorgsfull och utvecklande verksamhet med barnets värdegrund, gruppen och jaget i fokus.

Flottiljens förskola är en del av utbildningskoncernen Dibber. Vi arbetar efter den forskningsom visar på framgångsrika förskolor. En förskola där fokus på trygghet, utbildning och omsorg är våra ledord. Vi har en välstrukturerad verksamhet med tydliga dagliga rutiner som styrs av förskolans läroplan, där man lär för framtiden. Barnen på Flottiljen tränas tidigt i att samtala och reflektera över sina tankar. För oss är det extra viktigt att barnen känner sig delaktiga i verksamheten och får ta eget ansvar. I förskolan arbetar vi mot målen i grundskolan.Vilket den nya reviderade läroplanen för förskola förstärker. Den träder i kraft i juli 2019.


Vår vision

Alla som arbetar på Flottiljens förskola är väl förankrade i vad som förväntas av eleverna i vår grundskola. Vår vision är att skapa en förskola som ger alla barn lust till lärande och en god utveckling. För att uppnå det skapar vi en jagstärkande atmosfär där både barn och personal blir sedda. För oss är det viktigt att varje barn som lämnar förskolan har förberedande kunskaper med sig in i skolans värld. Vi arbetar för att varje barn ska få utveckla sina egna förmågor. Som ett stöd i värdegrundsarbetet på Flottiljen följer vi Skolverkets allmänna råd för förebyggande arbete mot trakasserier och kränkandebehandling samt har en välutarbetat likabehandlingsplan.

Dokument från Dibber