Om Runborg förskola

Förskolans stora kuperade gård bjuder in både yngre och äldre barn till utforskande lek och samspel. Vi går ofta till den närliggande och inbjudande skogen för nya upptäckter i naturen.

På Runborg ska vistelsen vara lärorik, trygg och rolig!

Våra lokaler anpassas efter barngruppens behov, vi tar tillvara på ideèr och tankar från barnen när vi organiserar och planerar verksamheten och dess lärmiljöer.

Under barnens vistelsetid hos oss vill vi ge dem möjligheten att utforska och lära sig det sociala samspelet. Vårt mål är att alla barn ska känna delaktighet och inflytande i sin egen vardag och att barnen utvecklar en tilltro på sin egen förmåga samt självkänsla.

Mycket utelek där rörelse är i fokus såsom dans, bollsport lek och skapande på den fina tomten. Allas lika värde och respekt för varandra genomsyrar verksamheten, vi vill få värdens viktigaste värden att växa!

Runborg satsar på att utvecklas inom områdena hållbar utveckling, teknik och digitalisering.

Den pedagogiska måltiden

Vi får vår mat från Dibber Norrvikens skola i Sollentuna, de serverar god och näringsriktig mat. Vi har ett nytt koncept inom Dibber som kallas “Den Goda Måltiden”. Det innebär att vi kommer ha en tydlighet med vad vi vill skapa med våra måltider, även inkluderat mellanmål. Vi satsar stort på att få så goda och näringsriktiga måltider som möjligt så barnen dels orkar hela dagen.

Arbetet kring den goda måltiden innebär att vi kommer ha stort fokus på grönsaker, teman, att barnen är mer delaktiga både att laga mellanmål men också att duka, plocka undan och lära sig om vad de äter.