Våra avdelningar på Kärnhuset Montessoriförskola

Avdelningarna har fått sina namn efter att hela skolan heter Kärnhuset. De minsta 1-3 år  heter Fröet och 3-5 år heter Kärnan som bildar Kärnhuset.

Vi har ett gott samarbete mellan avdelningarna då tex de yngre barnen kan mala kaffebönor för att sedan gå in och lämna det till den stora avdelningen så de kan koka kaffe och bjuda. Ibland går de äldre barnen in till de yngre och bjuder kaffe på pedagogerna. De äldre barnen går ibland in till Fröet och berättar sagor och sjunger för de yngre barnen. Fröet kan ibland komma in till Kärnan tillsammans med en pedagog för att ha lite småsamlingar.