Välkommen till oss!

På vår förskola ges barnet massor av möjligheter till upptäckter och lärande i en väl förberedd miljö. Det erbjuds såväl motoriska, sensoriska, matematiska, språkliga som kulturella erfarenheter. Barnet i montessoriförskolan har en frihet att välja sin aktivitet utifrån intresse samtidigt som det finns tydliga ramar för den sociala samvaron på förskolan, detta ger trygghet och en god arbetsmiljö.

Dibber förskolor identitet

Vi får världens viktigaste värden att växa. ”Vi” innebär att vi på Dibbers förskolor gör det tillsammans. ”Världens viktigaste värden” är våra barn och elever. De som ska forma framtiden. Att få världens viktigaste värden att växa, är en uppgift som man kan viga sitt liv åt.

Vi använder oss av Hjärtekultur för att genomföra denna uppgift på bästa möjliga sätt, det är fundamentet i vår företagsfilosofi.

Hjärtekultur

Hjärtekultur ska stärka barnens och de vuxnas känsla av egenvärde och förmåga till socialt samspel med andra. Värden som ska växa är bland annat:

  • barnens självkänsla
  • föräldrarnas trygghet
  • medarbetarnas yrkeskunskap och yrkesstolthet

Syftet med det är att alla upplever och känner att de är värdefulla. Vi är genuint intresserade av barnen och deras föräldrar. Barnet är värdefullt i sig själv, inte för det hen säger eller gör.