Här får ditt barn en trygg och lärorik vardag

På Dibbers förskolor i Göteborg kommer ditt barn att lyckas med något varje dag! Alla barn ska få uppleva att de är värdefulla. Barnen ska vara sedda, hörda och bekräftade – tagna på allvar helt enkelt. För att nå detta lägger vi stor vikt vid lekfullt lärande, ett nära samspel och “jag kan”. Vi ger ditt barn en trygg och lärorik vardag.

Välj en av våra förskolor i Göteborg


Söka förskola i Göteborg

Alla barn mellan ett och sex års ålder i Sverige har rätt till en förskoleplats. Skyldigheten för kommunerna att erbjuda en plats är dock villkorad med att du ansöker minst fyra månader i förtid. Med andra ord är det viktigt att du är ute i god tid för att få plats på den förskola du önskar. Vid sidan av de lagstadgade kraven kan regler och rutiner variera en hel del mellan olika kommuner. Här tittar vi närmare på vad som gäller i Göteborg. 

Ansökan steg för steg 

Ansök på webben. Du ansöker om plats på förskolan på Göteborgs e-tjänst. Du loggar in med hjälp av bankID eller e-legitimation och behöver bara genomföra några enkla steg. 

Följande saker kan du göra i e-tjänsten:

  • Ansöka om plats i förskola eller familjedaghem. Du får söka till som mest fem förskolor. 
  • Ta emot platserbjudande.
  • Svara på platserbjudande. Du kan tacka ja eller nej. Det går att tacka nej till lägre rankade alternativ, men då slutar platsgarantin att gälla. 
  • Uppdatera dina uppgifter om sysselsättning och inkomst. 

Du måste även skicka ett schema för att förskolan ska veta hur många timmar i veckan ditt barn kommer att tillbringa på förskolan. 

Förskola Göteborg – vår pedagogik

Dibbers förskolepedagogik är baserad på vårt koncept Hjärtekultur, som erfarna och kunniga experter har utvecklat med vetenskap i botten

Vad innebär då Hjärtekultur? Jo, det syftar till att stärka varje barns känsla av egenvärde, förmåga till socialt samspel, empati samt att ge barnen trygghet i det dagliga livet

Hjärtekulturen är en del av den inlärningsmiljö som barnen möter varje dag. Utveckling, lek och lärande, hälsa och trivsel blir resultatet för barn i den lärandemiljö som vi bygger upp. 

Så här är det skrivet i förskolans läroplan: ”Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.” Detta lever vi verkligen upp till med Hjärtekultur. 

Våra lärvänner

Centralt för Hjärtekulturen är våra lärvänner som med lekfullhet och pedagogik gör det lättare för barnen att lära. De är sju färgglada och fantasifulla figurer som står för olika pedagogiska områden. Lärvännerna skapar tillsammans med barnen magiska stunder där kreativitet, vänskap, utelek med mera leder till lärande med alla våra sinnen. 

Hjärtrud – bidrar till att barnen ska kunna utvecklas i en trygg miljö.

Alfabeta – älskar rim och ramsor och hjälper barnen med språket.

Kreativa – vill att barnen ska känna sig kreativa och måla, sjunga och dansa. 

Räkne-Reza – hjälper barnen bl a med att räkna och prova olika lösningar och tänka kring matematik i vardagen.

Ute-Ugo – vill att barnen ska få vara ute i naturen varje dag och uppleva naturglädje

Lek-Levi – vill ge barnen tid, rum och ro att leka och experimentera.

Rör-Else – vill att barnen ska känna rörelseglädje och känna sig fysiskt aktiva. 

Förskola Göteborg – vanliga frågor

Hur gör vi om barnet har växelvis boende?

Om ni har delad vårdnad och ert barn har växelvis boende måste ni fylla i det på familje- och inkomstredovisningen för att ni ska få rätt avgift. Det är viktigt att det framgår att barnet har växelvis boende om ni båda använder förskoleplatsen. 

Hur ser turordningsreglerna ut för förskolan i Göteborg?

I första hand erbjuds du en plats med hänsyn till de förskolor du önskat. I andra hand är det närheten till hemmet som är avgörande för prioriteringen. Barn med särskilda behov av stöd kan också få förtur. 

Har syskon förtur till förskoleplats?

Är barnen folkbokförda i samma familj gäller syskonförtur. Det betyder att syskonet har förtur till en ledig plats på samma förskola. Men då måste föräldrarna göra en ansökan minst fyra månader i förväg. 

Information om Göteborg

Aktiviteter för barn

  • Liseberg. Sveriges bästa nöjesfält är en självklar höjdpunkt för hela familjen. För de allra minsta passar Kaninlandet perfekt med barnattraktioner och spel. 
  • Alfons Åbergs kulturhus.  I Göteborg finns Alfons Åbergs egna kulturhus, fullt av roliga och spännande aktiviteter för de små. 
  • Universeum. Ett populärt besöksmål för barn i alla åldrar. Lekrummet Jobbis är perfekt för de allra minsta. 

Aktiviteter för familjen

  • Stadsbiblioteket. Ligger vid Götaplatsen och är en utmärkt plats för småbarnsföräldrar att ta en paus i stadsmyllret. 
  • Parken Slottsskogen. Ett perfekt mål för en dagsutflykt med utomhusaktiviteter. Här ligger bland annat Göteborgs största lekplats Plikta.
  • Megafun trampolinpark.  En häftigt och fartfylld träningsarena vare sig du är stor eller liten.