Dibbers öppna förskolor

Föräldraledig? Välkommen till oss på Dibbers öppna förskolor. Hos oss kan du tillsammans med ditt barn delta i en pedagogisk verksamhet anpassad för föräldralediga. Varje dag erbjuder vi sång, lek och skapande verksamhet.

Vi erbjuder en pedagogisk verksamhet för de barn som inte är inskrivna i förskolan än. Varje dag erbjuder vi sång, lek och skapande verksamhet för dig som förälder tillsammans med ditt barn.

Vi har också verksamhet riktad mot dig som förälder, vi erbjuder allt från matprat, till samtal om föräldrarollen, utbildningar i babymassage och HLR.

Hos oss handlar mycket om det relationella och vårt mål är att öppna förskolan är en plats där du som föräldraledig ska känna tillhörighet i ett tillåtande och tryggt sammanhang.

Hos oss på Dibbers öppna förskolor får du och ditt barn ta del av pedagogisk verksamhet i ett tillåtande och tryggt sammanhang tillsammans med andra föräldralediga och barn. Öppna förskolan är en arena att mötas kring barn och föräldraskap. Vi erbjuder varje termin kurser i babymassage, HLR, matprat, språkcafé och föräldragrupper. Varje dag erbjuder vi sångsamling och skapande verksamhet.

Dibber Vallare öppna förskola

Dibber Mysebo öppna förskola

Dibber Blå Stallet öppna förskola

Dibber Kosmos öppna förskola

For mer information, kontakt förskolechef Frida Wickman
073-944 09 51
[email protected]