Välkommen till

Dibber Pilgården förskola

Marknadsvägen 301, 183 79 Täby, Sverige

Digitalt informationsmöte/öppet hus

Vi har samlat några korta filmer så att du ska kunna få träffa vår fina personal, möta rektorn och se dig omkring hos oss. Filmerna öppnas i ny flik på youtube.

Möt personalen på Dibber Pilgården förskola

Välkommen in och se våra fantastiska lokaler!

Välkommen in Pilgården

Möt vår rektor Anna Nordberg

Rektor Anna berättar om Pilgårdens förskola


Presentation i Powerpiont

Annas presentationOm oss

På Pilgårdens förskola är leken otroligt viktig. Inne hos Vallmon har barnen byggt en hel värld för deras bilar.

Förskolans läroplans mål “ Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera av olika tekniker, verktyg, material och redskap.”

Pilgårdens förskola är en traditionell förskola som ligger vid Täby centrum i Täby.

Vi har en helhetssyn på barnet på Pilgården där vår kompetenta och engagerade personal på förskolan arbetar tätt tillsammans för att skapa trygghet och lärandet utifrån varje barns och gruppens förutsättningar.

Förskolan är omgiven av vacker natur med ängar och skogsdungar. Granne med oss finns Ensta motionsområden med utmanande rörelseträning för våra barn.

På Pilgårdens förskola skapar vi tillsammans med barn, medarbetare och vårdnadshavare de bästa förutsättningarna för det livslånga lärandet.

Det gör vi genom att medvetet låta barnen föra fram sina tankar och lyssna till andra, argumentera, resonera, tänka om, problematisera, ifrågasätta, ha hypoteser och undersöka dem.

Vi är en undervisande, trygg, omsorgsfull och utvecklande verksamhet med barnets värdegrund, gruppen och jaget i fokus.

Vår förskola

Pilgårdens förskola är en del av utbildningskoncernen Dibber. Vi arbetar efter den forskning som visar på framgångsrika förskolor. En förskola där fokus på trygghet, utbildning och omsorg är våra ledord. Vi har en välstrukturerad verksamhet med tydliga dagliga rutiner som styrs av förskolans läroplan, där man lär för framtiden. Barnen på Pilgården tränas tidigt i att samtala och reflektera över sina tankar. För oss är det extra viktigt att barnen känner sig delaktiga i verksamheten och får ta eget ansvar. I förskolan arbetar vi mot målen i grundskolan. Vilket den nya reviderade läroplanen för förskola förstärker. Den träder i kraft i juli 2019.

Alla som arbetar på Pilgårdens förskola är väl förankrade i vad som förväntas av eleverna i vår grundskola. Vår vision är att skapa en förskola som ger alla barn lust till lärande och en god utveckling. För att uppnå det skapar vi en jagstärkande atmosfär där både barn och personal blir sedda. För oss är det viktigt att varje barn som lämnar förskolan har förberedande kunskaper med sig in i skolans värld. Vi arbetar för att varje barn ska få utveckla sina egna förmågor. Som ett stöd i värdegrundsarbetet på Pilgården följer vi Skolverkets allmänna råd för förebyggande arbete mot trakasserier och kränkande behandling samt har en väl utarbetat likabehandlingsplan.

Dokument från Dibber