Välkommen till

Dibber Knyttebo förskola

Tängstavägen 1, Stigtomta, Sverige

Vi har nya lokaler från den 3 augusti
Med anledning av branden den 12 juni så har vi från och med den 3 augusti verksamheten på ny adress: Skolvägen 10, 611 72 Stigtomta.Om oss

  • Ut & Njut
  • Mobil verksamhet (förskolebil)
  • Mulle Friluftsfrämjandet
  • Förskolebrevet

Förskolan Knyttebo ligger i Stigtomta, ca 20 minuter utanför Nyköping.

Förskolan ligger i ett lugnt villaområde omgiven av skog och natur och med en stor inbjudande gård.


Våra avdelningar. Förskolan består av tre avdelningar – Röda gruppen för de yngsta barnen, Gula gruppen för de lite äldre barnen och Utegruppen för de äldsta barnen.

Vi arbetar med Mobil pedagogik och till förskolan har vi en förskolebil som tar med Utegruppen till OK Hällen, ca 5 minuter resväg, fem dagar i veckan. Här spenderar Utegruppen sina dagar och har all undervisning utomhus i anslutning till klubbstugan eller i skogen omkring.

Knyttebo bedriver stor del av sin undervisning utomhus då vi har en Ut & Njut-filosofi, Mobil pedagogik och arbetar med Friluftsfrämjandets koncept Mulle. Detta blir tydligt på olika sätt, bland annat genom planerade undervisningstillfällen i skogen, matlagning utomhus och att de yngsta barnen sover utomhus på dagarna.

Att bedriva större delen av undervisningen utomhus förutsätter att pedagogerna är närvarande och har ett inlyssnade förhållningssätt där barnens intressen och behov ligger till grunden för förskolans innehåll. Barns bästa, barns inflytande, Förskolans Läroplan och vår Värdegrundsplattform är några av våra fokusområden på Knyttebo.


Vår vision och våra Lärvänner

Vi får världens viktigaste värden att växa!

Barnen är det viktigaste vi har och vi ska hjälpa dem att växa, både individuellt och tillsammans med andra. Vi arbetar aktivt med att vara närvarande pedagoger för att finnas nära och kunna stötta varje enskilt barn där hen befinner sig just nu. Detta för att skapa goda förutsättningar för barnet att växa i sin självkänsla och självförtroende och därmed kunna, vilja och våga mer i livet.

Vår utgångspunkt är i barnens intressen och formar därefter vår utbildning och undervisning utifrån dessa. Hos oss möter barnen inbjudande lek- och lärmiljöer som bidrar till samspel och interaktion.

Miljöerna är uppbyggda utifrån vårt pedagogiska koncept med sju Lärvänner som alla representerar Förskolans läroplansmål. Våra olika Lärvänner är ofta med oss i undervisningen med barnen, då de finns i förskolan som fysiska figurer. Lärvännen Hjärtrud är exempelvis med i undervisningen och de aktiviteter som pedagogerna har tillsammans med barnen i arbetet med Förskolebrevet.

Hjärtrud representerar vår värdegrund och vår barnsyn – att de är de viktigaste vi har.

Miljöerna är samtidigt föränderliga och levande på Knyttebo och varieras och förnyas kontinuerligt baserade på barnens intressen och undervisningens innehåll.


”Ut & Njut”

Utevistelse är viktigt för oss, ur flera aspekter. Vår filosofi Ut & Njut syftar till att barn lär sig i olika miljöer och i olika situationer.

Upplevelsebaserat och situationsanpassat lärande är viktiga ledord för oss.

Utevistelse bidrar även med mycket ur en hälsosynpunkt, vi håller oss friskare och vi känner att vi får energi av att få vara ute och röra på oss. För oss är det också viktigt att utevistelsen är njutbar där vi får möjligheter att möta nya spännande upplevelser.

Knyttebo arbetar med Mulle, ett koncept från Friluftsfrämjandet där fokus ligger på att skapa förutsättningar för barnen att ta del av allt fantastiskt som naturen har att erbjuda. Barnen på Knyttebo får ta del av olika möten med naturen – årstidsskiftningar, allemansrätten, kunskap om naturen, tillagning av mat ute och självklart alla de motoriska lärtillfällen som blir en del av vardagen.

Mulle ger barn i alla åldrar något värdefullt att ta med sig i livet. Läs gärna mer på https://www.friluftsframjandet...

Kommunikation med vårdnadshavare

Vi har en god service och hjälper gärna till i frågor om ert barn eller ert barns vistelse på förskolan. Det ska vara enkelt att vara förälder på förskolan Knyttebo. Vi använder webbverktyget Unikum som gör det enkelt för dig som vårdnadshavare att vara delaktig i ditt barns lärande och utveckling under åren i förskolan. Genom Unikum får du ta del av lärloggar och annan information från avdelningen och förskolan.


Förskolebrevet

Knyttebo arbetar, som alla våra Dibber-förskolor i Nyköping, med Förskolebrevet. Förskolebrevet syftar till att stärka barns integritet och rätten till den egna kroppen. Detta innebär bland annat undervisning tillsammans med barnen för att skapa en trygg miljö där barnen får förutsättningar att lära sig om integritet och barns rättigheter. Undervisningen kan innehålla olika litteraturer, uppgifter och övningar beroende på barnens ålder och mognad.

Det innebär även att vi alltid garanterar att det finns ordinarie pedagoger på plats när du hämtar eller lämnar ditt barn, att det alltid är en ordinarie pedagog som hjälper till vid hygiensituationer mm för att barnen alltid ska känna sig trygg. Läs gärna mer på http://treskablinoll.nu/forsko...


Öppettider förskolan

6:15-17:30

Dokument från Dibber