Dibber Knyttebo förskola

Nyckel info

  • Måndag — Fredag

    06:15 — 17:30

Välkomna till Dibber Knyttebo förskola!

Knyttebo ligger precis i anknytning till ett skogsparti i Stigtomta. Barn och pedagoger vistas till stor del ute i skogen samt i andra natur- och kulturmiljöer då vi arbetar utifrån filosofin «Ut&Njut» samt med mobil pedagogik. Vi har ett stort fokus på utevistelse och ser att detta för med sig gläde, lärande och utveckling hos barnen.

Vår mobila pedagogik skapar förutsättningar för barnen till situationsanspassat och upplevelsebaserat lärande där vi tillsammans möter nya erfarenhter.

På Knyttebo arbetar vi aktivt med att stärka varje individ, barnets integritet och tilltron till sin egen förmåga. Här får trygga och självständiga barn förutsättningar att lära och utvecklas tillsammans med andra.

Vår filosofi «Ut&Njut» innebär att vi tror på utevistelse och dess fördelar för barnens hälsa, välmående och lärande. Det finns stora fördelar med att få möta olika miljöer under sin förskoletid. Barnen får möjlighet att skapa sin egen omvärldsbild samt få nya upplevelser tillsammmans med barn och pedagoger. Vi uppmuntrar barnen till delaktighet och tillsammans med närvarande och medforskande pedagoger möter vi dagens äventyr.

Knyttebo förskola arbetar med Förskolebrevet. Det innebär ett aktivt pedagogiskt arbete för och tillsammans med barnen för att stärka varje individs integritet och rätten till sin egen kropp.

Läs mer på www.treskablinoll.se

Dokument från Dibber