Värdegrund

Vi får världens viktigaste värden att växa

Generös

Vi bjuder på oss själva, har roligt och delar med oss.

Tydlig

Vi sätter tydliga mål och arbetar utifrån en struktur som skapar trygghet.

Utmanande och ambitiös

Vi vågar sträva högt och har stora ambitioner. Våra förskolor och skolor ska verkligen göra skillnad för våra barn och elever.