Välkommen till

Silverbäcken Dibber

Linvävarvägen 2, 191 38 Sollentuna, Sverige

Öppet hus och visningar

I vanliga fall brukar vi bjuda in er vårdnadshavare till ett öppet hus där ni har möjlighet att träffa vår personal och se er om i våra lokaler. Inför det här skolvalet kommer vi att ha två digitala öppet hus då vi berättar om Silverbäcken och ni får möjlighet att ställa era frågor till oss rektorer. Vi kommer också att erbjuda mindre visningar av skolan. Ni får gärna boka upp er på någon av följande tider för att få en visning av skolan. Vi kommer endast ta emot 5 personer per visning. Boka er tid genom detta formulär.

Välkomna till oss på Silverbäcken!

Digitalt Öppet hus
Onsdag den 9/12 klockan 16.00-17.00.
Torsdag den 14/1 klockan 18.00-19.00.

Visning av Silverbäckens lokaler
Torsdag 10/12 kl 15.00
Tisdag 15/12 kl 15.00
Torsdag 17/12 kl 15.00
Tisdag 19/1 kl 15.00
Torsdag 21/1 kl 15.00
Tisdag 26/1 kl 15.00
Torsdag 28/1 kl 15.00

Boka er tid genom detta formulär


Har du frågor så får du gärna mejla: [email protected]


Om Silverbäcken Dibber

  • STL* (Skriva sig till lärande)
  • Utepedagogik och IKT*
  • Digitala verktyg (iPad och Chromebook)
  • Programmering
  • Fantastiska skolresultat

Silverbäcken är den personliga skolan som utbildar för framtiden. Vårt förhållningssätt utgår från att barn och elever kan, vill och vågar.

Vårt arbetssätt stödjer sig på IKT och utepedagogik (läs mer nedan), två arbetssätt som tillsammans utvecklar det bästa hos våra elever.

Vi arbetar aktivt för alla elevers trygghet och värdegrundsfrågor är i ständigt fokus bland både elever och vuxna.

På Silverbäcken arbetar vi med digitala verktyg för att ge alla barn samma förutsättningar. Därför ger vi alla elever till och med årskurs 5 en egen iPad och därefter en Chromebook. Vi arbetar också med programmering för att utveckla en förståelse för det digitala språket.


Möt rektor och biträdande rektor

Observera att filmen öppnas i nytt fönster i YoutubeDet här är personalen som jobbar hos oss

Observera att filmen öppnas i nytt fönster i Youtube

Välkommen att träffa vår personal som alla presenterar sig med namn i sina respektive arbetslag.


Pedagogik: STL, programmering, utepedagogik och IKT

STL (Skriva sig till lärande)

STL går som en röd tråd i all vår undervisning och är en metod där eleverna genom digitala verktyg får hävstång för lärandet. Läs mer om STL här...

Utepedagogik och IKT

På vår skola skapar vi ett lustfyllt lärande, vi är nytänkande och har en inkluderande undervisning. Vi ser såväl innovation som utepedagogik som viktiga faktorer för inlärning.

Alla elever arbetar med programmering för att utveckla kunskapen om det digitala språket. För de elever som vill fördjupa sin kunskap kring programmering erbjuder vi McGroup efter skoltid.

Med naturreservat, skog och vatten i närheten ser vi även naturen som ett rum för lärande och utepedagogik. Vi har en god struktur för detta arbete och eleverna tränas från tidig ålder i friluftsliv. Bland annat får eleverna träna på att göra upp eld, tälja, laga mat, bygga vindskydd, ha överlevnadsdagar och på ett pedagogiskt sätt ta del av alla de fördelar ett aktivt friluftsliv innebär. Eleverna bygger upp en trygghet i att vistas i naturen och får praktisera Allemansrätten på riktigt.

Det varierade arbetssättet med IKT* och utepedagogik gynnar elevernas lärande och ger en djupare kunskap. Det ser vi bland annat på våra goda resultat på Nationella prov samt skolans höga meritvärde. Läs mer på Skolverkets hemsida.

*IKT är kommunikationsdelen inom IT (informationsteknik) och bygger på kommunikationen mellan människor.


Vi har goda resultat på Trygghetsenkäter och hög andel elever som uppger att dom har studiero under lektionerna. Vi arbetar aktivt med elevernas normkritiska förhållningssätt.

Skolmaten

Silverbäcken är en sockerfri skola. Vi använder maten som ett pedagogiskt verktyg genom att engagera eleverna i gårdsodling, prao i köket och caféansvar. Skolan har varit nominerad till White Guide Junior inom både elevengagemang, utematlagning samt kvaliteten på maten.


Fritidsverksamhet

På Silverbäckens skola samverkar fritids och skola under skoldagen, därefter erbjuder fritids en pedagogisk verksamhet där elevinflytande är i fokus. 2018 vann Fritidshemmet Sollentuna pedagogpris för sitt arbete där inkludering, inflytande och elevers utveckling lyfts fram som några av grunderna för priset.

En stor del av aktiviteterna förläggs ute och uteverksamhet och utepedagogik genomsyrar även denna tid.


Recensioner

Jag ger högsta betyg till denna skola och kan rekommendera den till alla (förälder).


En trygg miljö där barnen utvecklas på ett fantastiskt sätt, fin gemenskap och ett otroligt engagemang hos alla som arbetar där (förälder).


Engagerad personal, bra undervisning och en fin sammanhållning bland eleverna över årskurserna. Skolan ligger också långt framme i sitt arbete med att väva in IT och programmering i undervisningen vilket är mycket uppskattat av oss föräldrar.


Ansök nu

Dokument från Dibber