Välkommen till

Runborg Dibber

Runslingan 2, Täby, Sverige

Öppet hus och visningar

Inför årets skolval bjuder vi in er vårdnadshavare till digitalt öppet hus där ni har möjlighet att träffa vår personal. Vi kommer att ha två digitala öppet hus då vi berättar om Runborg skola och ni får möjlighet att ställa era frågor.

Vi kommer också att erbjuda enskilda visningar av skolan. Kontakta oss via mail så bjuder vi in er till visning. Maila gärna: [email protected]


Digitala Öppet hus

Tisdag den 15 dec kl. 16 - 17
Tisdag den 12 jan kl. 18 - 19

Länk till Öppet Hus kommer upp inför möte

Mailadress för bokning av individuell visning: [email protected]


Se filmen om oss på youtube (öppnas i nytt fönster)


Om oss

  • Utepedagogik och rörelse
  • Matematik och programmering
  • Samarbete och gemenskap
  • Studiero

Här på Runborg skola ska alla få möjligheten att utmanas och utvecklas och vi arbetar aktivt för att ge eleverna möjlighet till inflytande och delaktighet.

Vår värdegrund är viktig för oss och tillsammans skapar vi en skola där alla barn ska bli sedda, få känna sig trygga och få studiero.

Vårt arbetssätt stödjer sig på utepedagogik och rörelse som är en bra grund för varje barns lärande och utveckling.

På Runborg arbetar vi med digitala verktyg för att ge alla barn samma förutsättningar. Därför arbetar alla elever till och med årskurs 6 med en egen iPad i skolan. Vi arbetar också med programmering för att utveckla en förståelse för det digitala språket.

Utepedagogik och rörelse och digitalisering är två arbetssätt som tillsammans utvecklar det bästa hos våra elever.

"Vi är en trygg skola som rustar eleverna för framtiden"


Inriktning programmering och matematik

Med en inriktning på matematik och programmering rustar vi eleverna för framtiden, samtidigt som vi arbetar aktivt för både trygghet och ett lustfyllt lärande där vi utmanar varje elev utifrån deras egna förmågor. Vi har även extra fokus på rörelse- och utepedagogik.

Vi jobbar aktivt med digitalisering och programmering integrerat med matematik redan från förskoleklass. På vår skola är det viktigt att man ständigt får möjligheten att utmanas och utvecklas.

Digitaliseringen är inte en del för sig, utan genomsyrar övriga utvecklingsdelar. Med hjälp av digitala läromedlet Loops, sätter vi struktur, vilket gör att undervisningen förstärks och bedömningen underlättas.

Tillgängligheten med specialpedagogiska hjälpmedel ökar och anpassas till den enskilde eleven. Eleverna kan till exempel lyssna på inspelade lektioner, få texter upplästa, skapa filmer eller spela in sin egen röst istället för att skriva ett svar. Det är ett komplement till undervisningen som gör att lärarna kan lyfta sin lektion till nästa nivå.

Programmeringen, bidrar till att barnen lär sig tänka logiskt, tränar problemlösning och samarbete, samt skapar kreativt tänkande. Det är viktiga delar som alla är förmågor som kommer att behövas i framtiden, och som även inkluderas i undervisningen.

Obs Filmen nedan, om digitalisering hos oss, öppnas i ny flik på youtube.Utepedagogik och rörelse

Vi är en naturnära skola och ser även skogen som ett klassrum. Därför ser vi till att integrera ordinarie undervisning med utepedagogik och pulshöjande rörelse för ökad koncentration och välmående.

Vi ser till att väva samman undervisning, utepedagogik och rörelse. Rörelse är en del av dagen då vi har pulspass för att öka koncentration och välmående. Vi jobbar utifrån “Generation Pep skola”.

---

“Vi vill varandra väl - Vi gör varandra bra” (Pia Sundhage)

---

Programmering och utepedagogik

Målet är att Runborg ska vara en skola i framkant, en skola som ger varje elev de bästa förutsättningarna för framtidens samhälle.

Därför arbetar vi aktivt med digitalisering, programmering och matematik redan från förskoleklass. Under hösten 2020 kommer timplanen med matematik och programmering att utökas ytterligare.

Programmering presenteras redan i förskoleklass och utvecklas successivt för att i sexan även inkludera Java. Programmeringen bidrar till att barnen utvecklar logiskt tänkande, problemlösning, samarbetsförmåga och kreativitet. Digitaliseringen som skolan arbetar med genomsyrar samtliga ämnen. Bland annat ges ökad tillgång till specialpedagogiska hjälpmedel vilket ger en bättre elevanpassning i och med att varje elev får hitta egna sätt att presentera lösningar på.

Vi är en naturnära skola och ser även skogen som ett klassrum. Därför ser vi till att integrera ordinarie undervisning med utepedagogik och pulshöjande rörelse för ökad koncentration och välmående.


Studiero

Då vi är en mindre skola från förskoleklass till sjätteklass är trygghet och god sammanhållning något man känner av i våra lokaler. Både lärare och elever känner varandra väl vilket skapar gemenskap, men det gör också att pedagogerna har större möjlighet att följa elevens utveckling från nära håll.


Vår miljö och våra lokaler

Vi har funnits sedan 2014 och skolan ligger vackert och naturnära med ängar, skog och Vallentuna sjö intill knuten. Hos oss på Runborg kan man börja som sexåring och gå ändå till årskurs 6. Vi är en enparallellig skola.Vi har en härlig atmosfär och arbetar aktivt för att ge alla elever möjlighet till inflytande och delaktighet.


Vår fritidsverksamhet

På Runborgs fritidshem arbetar vi med planerade rastaktiviteter och eftermiddagsverksamhet utifrån läroplanen och skolans övriga inriktning. Bland annat erbjuder vi fortsatt programmering och tillbringar en stor del av vår fritidsverksamhet ute, där vi ofta lagar vårt mellanmål. Vi jobbar aktivt med skapande både analogt och digitalt genom aktiviteter som att tälja i skogen, skapa poddar, vloggar och balansera i skogen.

För våra äldre elever (årskurs 4-6) erbjuds Klubben. Här finns möjlighet att tillsammans med ansvarig pedagog vara med och forma ett fritidshem där elevernas tankar och idéer vävs samman med fritidshemmets uppdrag. På klubben erbjuds även utökad idrott en dag i veckan.

---

“Programmering kommer att vara som ett andra språk i framtiden” (Jacqueline Humphries, rektor)

---

Följ oss gärna på Instagram!

Dokument från Dibber