Vi får världens viktigaste värden att växa!


Våra löften

Till eleverna:

  • Du är viktig för mig, så jag vill att du ska bli den bästa versionen av dig själv.

Till föräldrar/vårdnadshavare:

  • Tillsammans skapar vi en social arena för lärande som sätter positiva spår.

Till befintliga och potentiella medarbetare:

  • Hos oss har du alla möjligheter att utveckla dig yrkesmässigt och personligt samt att kunna utföra världens viktigaste jobb på bästa möjliga sätt.

Till ”nya” skolor:

  • Som en del av Dibber bibehåller skolan sin lokala särprägel, men samtidigt blir de en del av en gemenskap med resurser för vidareutveckling.

Till kommunerna:

  • VI är goda samarbetspartners som arbetar för elevernas bästa.

Hjärteprogrammet

Vår pedagogik