Hjärteprogrammet

– vårt värdegrundsarbete

Vi vill att varje elev ska känna sig sedd och värdefull. Som ett stöd i vårt arbete med värdegrunden har vi utvecklat Hjärteprogrammet. Målet är att:

 • Alla elever ska känna sig trygga.
 • Vi har nolltolerans mot mobbning, diskrimineringar, kränkningar och trakasserier.
 • Vi är respektfulla och vänliga mot varandra.
 • Vi arbetar med elevinflytande och demokratiska arbetsformer.
 • Våra pedagoger är
  - närvarande och aktiva tillsammans med eleverna
  - varma vuxna med hög kompetens
  - ett stöd för eleverna i deras livslånga lärande