Dibber Norra Strandskolan

Nyckel info

  • Måndag — Fredag

    06:30 — 17:30

Välkomna till Dibber Norra Strandskolan!

Norra Strandskolan i Sollentuna är en F-9 skola som ligger vackert belägen vid vattnet och med fina grönområden runt omkring.

Vi är den lilla skolan där alla känner varandra, vilket skapar trygghet och gemenskap under hela skolgången. Vi som arbetar här trivs och har roligt tillsammans vilket bidrar till en god stämning på skolan. Skolan är nyrenoverad och har ändamålsenliga lokaler med alla ämnessalar i huset. Fritidsverksamheten består av två avdelningar, Björken årskurs F-1 och Eken årskurs 2-4.

Vår vision

Vår vision är att skapa en skola som ger alla lust till lärande och utveckling, för att kunna verka i ett demokratiskt samhälle. För att uppnå detta vill vi i skolan skapa en jagstärkande atmosfär där både elever och personal blir och känner sig sedda. Vi är aktiva och krävande, men stödjande för att varje elev ska utvecklas. Vi utgår från att alla har lika värde och ska bemötas med respekt.

Kunskap, kreativitet och omtänksamhet är våra ledord när vi vill skapa en skola i framkant där vi utvecklar elevernas olika förmågor i genomtänkta lärmiljöer och med modern teknik. Aktiviteter och nyförvärvade kunskaper integreras och fördjupas när barn och elever ges tillgång till upplevelsebaserad inlärning i både inomhus- och utomhusmiljö.

I årskurs F-3 arbetar vi helintegrerat skola-fritids för att skapa en sammanhängande lärmiljö för eleven.

Dokumenter fra Dibber