Vår profil på Kubikskolan

Vår pedagogik – samhället behöver naturvetare

Samhället behöver naturvetare. På Kubikskolan fokuserar vi därför på matematik och naturvetenskap samtidigt som du utvecklar förmågan att tänka kreativt. Här lägger vi grunden för fortsatta studier och en bra framtid, inte bara genom teoretiska kunskaper utan även genom att stärka din förmåga till kommunikation, kreativitet och ledarskap.