Om DIS Nacka

Vi utvecklar lärande och samarbetande individer som kan påverka sina sammanhang både nu och i sin framtid. Därför lägger vi en särskild vikt vid tvåspråkighet, musik, globalisering och digitalisering.

Vi ligger i ett Campus tillsammans med Dibber Älta förskola och den Öppna förskolan i Älta med naturen som närmaste granne. Vår lärmiljö präglas av en lugn småskalighet där det finns ett stort utrymme för eleverna att lära och växa. Vi ligger vid Älta Centrum, med bussförbindelser till Tyresö, Haninge, Gullmarsplan och Slussen.

Läge och lokaler

Dibber International School Nacka är beläget vid ett bostadsområde i Älta, omgivet av grönområden och ett stenkast från Ältasjön. Skolan använder regelbundet dessa områden för utomhusundervisning och aktiviteter. Dibber International School Nacka är stolta över att vara en liten grundskola, där eleverna kan få nära relationer med sina kamrater och lärare för att skapa en stödjande och rik lärmiljö. Vår skolgård är utrustad med sandlådor, basketkorg, bandyplan, ett skogsområde för fri lek och en stor fotbollsplan, men vår kanske mest populära tillgång är vår stora backe, där eleverna under vintern kan åka pulka tillsammans. Våra klassrum är stora och fullt utrustade med modern teknik, inklusive 1-till-1 enheter, för studenter att utveckla forsknings- och kommunikationsförmågor som behövs för dagens värld.

Tvåspråkighet

Att vara trygg i språk är ett måste för att kunna påverka sina sammanhang. Vi har därför byggt ut timplanen med mer engelska. För att eleverna ska få utveckla sin engelska ytterligare blir undervisningen i bild, slöjd, idrott, teknik och musik tvåspråkig och ske på både svenska och engelska. Vi kommer de närmaste åren att rekrytera lärare i dessa ämnen som talar flytande svenska och engelska. Vi börjar under hösten 2021 med att 1-2 av dessa ämnen får tvåspråkig undervisning. Eleverna kommer då att få instruktioner på både svenska och engelska. De väljer att i egen takt att utmana sig i att tala på engelska (om det är svensktalande elever) eller svenska (Om det är engelsktalande elever). Med tiden kommer eleverna bli bekväma med att använda sig av båda språken i både tal och skrift.

Pedagog och elev DIS

Musik, musik, musik och övrig kreativitet

Ett sätt att påverka sina sammanhang är genom musik. Det hjälper vi eleverna med genom att förse dem med trumpet eller trombon från åk 3. När de lärt sig de mest grundläggande färdigheterna är det dags att fördjupa sig musikaliskt inom olika genrer, såväl klassisk musik som blues och modern pop. För att alla elever ska få uppleva hur det är att vara en del av en orkester är detta en del av den obligatoriska undervisningen. Våra elever kommer med all säkerhet se sig själva som musikaliska i framtiden. Vi vill gärna riva skrönan om att musikalitet är en medfödd förmåga som man har eller inte har. Alla elever har den och det är vår uppgift att utveckla den.

För de som blir extra intresserade arrangerar vi fördjupning av spelandet under fritidstid (F-3) eller fritidsklubbstid (åk 4-6). De har då samma musiklärare. Det finns också möjlighet att hyra sitt instrument för att träna hemma.

Vi ser även slöjd och bild som viktiga kreativa ämnen, och på vårt fritidshem och i vår fritidsklubb fortsätter fördjupningen i dessa ämnen med samma lärare. De elever som vill fördjupa sig i de kreativa och skapande processerna har med andra ord utökade möjligheter till det. 

Globalisering

Vi lär barnen att de kan påverka sammanhang de möter, både i närsamhället och som världsmedborgare. Ett exempel är när vi samlas runt Barnkonventionen före jul för att kunna påverka andra barns livsvillkor i världen, till exempel genom att samla in bidrag till Musikhjälpen. Ju äldre barnen blir, desto mer kommer de att förstå sitt ansvar till övriga delar av världen. Ju äldre barnen blir desto mer kommer de att växa in i att de är världsmedborgare och och förstå att de är aktiva och delaktiga medspelare till framtiden. För att det ska vara möjligt behöver de ha en fördjupad kunskap om sin omvärld, vilket vi planerar för i olika projekt.

Digitalisering, teknik och innovation

För att kunna påverka sina sammanhang behöver eleverna bli skickliga på att kommunicera på ett kompetent sätt. För att komma igång med läsande och skrivande så tidigt som möjligt satsar vi på att Skriva sig Till Lärande-STL. I STL arbetar man systematiskt med kamratrespons och positiv feedback för att utveckla texter. Vi ser att barnen blir skickliga på att ställa frågor om texter och skriva nyanserade texter i tidig ålder. Vi använder även digitala verktyg för färdighetsträning, filmning, ljudinspelningar etc, beroende av vad vi arbetar med. 

Tillsammans med eleverna utforskar vi även teknikens möjligheter till nya lösningar och innovationer. Vi lägger upp en undervisning som inte ger svaren utan snarare ställer frågorna. Ju äldre de blir, desto större och mer utmanande blir frågorna. 

Pedagogerna

När du kommer till oss möter du en pedagog som har fokus på barnet och barnets lärprocess, oavsett nivå eller utmaning. Vi vet att det är lärarens ledarskapsförmåga, förhållningssätt och ämnesskicklighet som avgör elevens framgång. Vi söker tvåspråkiga, behöriga, kompetenta lärare till vår verksamhet som är medvetna om att de gör skillnad för barns lärande.

Pojke elev DIS

Vår pedagogik utgår från fyra pelare

1. Ett samspel mellan LGR 22 och IB

Vi följer den svenska läroplanen LGR 22 men också läroplanen för IB (International Baccalaureate. IBs läroplan ger förutsättningar för att utveckla elevernas färdigheter inom kritiskt tänkande, problemlösning, samarbetsförmåga, kommunikation och innovation.

Dibber International School är kandidatskolor för IB programmen PYP och MYP. Skolan strävar efter att bli auktoriserad som en IB world school. Det är skolor som delar en gemensam filosofi – ett engagemang för hög kvalitet, utmaningar och en internationell utbildning. Detta anser DIS är viktigt för våra elever.

Bara skolor som är auktoriserad av IB Organization kan erbjuda någon av dessa fyra akademiska program ”the Primary Years Programme (PYP), the Middle Years Programme (MYP), the Diploma Programme, or the Career-related Programme (CP)”. Att skolan är en kandidatskola ger inga garantier för att skolan blir auktoriserad.

Mer information finner du här, och ytterligare detaljer finner ni här Rules for use of IB Intellectual Property.

2. Tvåspråkighet

Vår undervisning sker på både engelska och svenska. När vi introducerar engelskspråkig undervisning sker det successivt och i en takt som passar eleverna. Svenskan har en lika självklar plats hos oss inom alla ämnen, vi tränar dem i att växla mellan sin tvåspråkighet. Eleverna kan sedan välja om de vill fortsätta sina högre studier på svenska eller engelska, i Sverige eller på en IB-skola utomlands.

3. Akademiska och estetiska ämnen

Vi har en helhetssyn på människan. När barnets kreativitet och finmotorik får samspela tillsammans främjas barnets lust, delaktighet, uthållighet, koncentration. På så sätt stödjer de akademiska och estetiska lärprocesserna varandra. Se närmare på din lokala skola hur de arbetar med de estetiska ämnena och hur de utökat undervisningen för att främja de estetiska ämnena.

4. Teknologi och innovation

Dibber International School vill göra eleverna redo för framtidens samhälle och därför är vårt intresse för innovation och digital teknik i undervisningen en självklarhet. Teknik ska användas för att bidra till ett bättre samhälle. Vi står inför stora globala frågor som ska lösas framöver och då är teknik och digital innovation ett måste för våra barn. Det ställer högre krav på vår förmåga att ge alla elever en god digital kompetens.