Värdegrund

Vi får världens viktigaste värden att växa

Generös och tydlig

Vi har högt i tak och stor frihet. Samtidigt tror vi på ramar och riktlinjer som gör det tryggt att vara generös. Generositet har varit ett kärnvärde hos företaget ända sedan starten i Norge. Vi har kommit dit vi är idag för att vi har högt i tak och en stor öppenhet då vi utvecklat en kultur för att dela med oss. Vi är också lyhörda för andra; våra elever, föräldrar, kollegor och offentliga institutioner. Dela kultur och kollegialt lärande ska genomsyra allt vi gör.

Utmanande och ambitiös

VI bjuder på oss själva och har roligt tillsammans. Samtidigt har vi tydliga mål och lägger mycket energi på att nå dem. Vi kopplar ihop lekfullhet med en tydlig ambition;
Vi vill något! Vi ska få till något!
Vi har höga ambitioner både för våra verksamheters utveckling och för våra elever.
Som skolaktör har vi ambitioner att växa, utveckla vår kvalité och bli kända för att leverera med hög kvalité och att vi är kompetenta. Vi vågar sätta höga mål!
Dibber Sverige arbetar målinriktat för att vara ledande och erkända inom vår bransch för att vi önskar att fler elever ska uppleva att de är värdefulla. Vi lovar att vara generösa, tydliga, utmanande och ambitiösa så att vi får världens viktigaste värden att växa.
Vi önskar också att göra skillnad för elever och föräldrar. Varje dag har vi möjlighet att driva Sveriges bästa skolor och fritidshem där elever känner sig värdefulla, föräldrar känner sig trygga och vi har roligt tillsammans. För att nå det så är det viktigt att ha tydliga mål och att vi alla drar åt samma håll.

Løften till barnen:
- Du är viktig för mig, så jag vill att du ska bli den bästa versionen av dig själv.

Løften till föräldrarna/vårdnadshavarna:
- Tillsammans skapar vi en social arena för lärande som sätter positiva spår.

Løften till befintliga och potentiella medarbetare:
- Hos oss har du alla möjligheter att utveckla dig yrkesmässigt och personligt samt att utföra världens viktigaste jobb på bästa möjliga sätt.

Løften till nya förskolor och skolor
- Som en del av Dibber behåller verksamheten sin lokala särprägel, men samtidigt blir de en del av en gemenskap med resurser för vidareutveckling.

Løften till kommunerna
-
Vi är goda lagspelare som arbetar för barnens bästa.