Möt Cecilia, ny verksamhetsutvecklare för grundskolan

Vi träffar Cecilia Meijer som började sitt arbete som verksamhetsutvecklare för grundskolan den 3 maj (2021 :)). Hon har en lång skolbakgrund som lärare, rektor och arbete på förvaltningsnivå. Närmast kommer hon från ett arbete med utvecklingen av skolans digitalisering.  

Porträtt Cecilia

Berätta lite om dig själv.

Jag bor i Sigtuna tillsammans med min man och våra två söner som är 12 och 16 år gamla. På min fritid är jag en väldigt aktiv person som gillar att träna. Vi spelar också padel och golf tillsammans. När jag lugnar mig lite så håller jag till med mina blomplanteringar, inredningspyssel och träffar mina vänner. 

Cecilia porträtt på golfbanan

Hur kommer det sig att du sökte till Dibber som företag?

Jag hörde talas om den här tjänsten och läste annonsen, tyckte det lät intressant men inget för mig. Sedan kunde jag inte riktigt släppa vad jag läst och efter ett första samtal med Ulrica (kvalitetschef på Dibber) så blev det tydligt att tjänsten absolut var något för mig, jag såg att jag förhoppningsvis kan bidra till utveckling med min erfarenhet och bakgrund. 

Vad är viktigast för dig när det gäller kvalitetsfrågor?

Det viktigaste för mig när det gäller kvalitetsfrågor är att skapa en tydlig ram kring det systematiska kvalitetsarbetet. Vad ska vi göra och varför, när ska vi följa upp det och hur. Jag tror på att lägga tid och gemensamt arbete på analys och att våga stanna upp där. Kvalitetsarbetet är ett tillsammansarbete som kräver hög delaktighet av alla på enheten eller i organisationen. Ytterst handlar det ju om likvärdighet och att hitta rätt vägar för att eleverna ska få det så bra som möjligt. 

Vad är din ”superkraft” som du kan bidra med till Dibbers kvalitetsavdelning?

Min ”superkraft” som jag kan bidra med till Dibbers kvalitetsavdelning är att jag har ”stått med fötterna i många av skolans olika skor”. Jag har haft många roller och kan se och förstå saker ur flera perspektiv. Det hoppas jag kan ge trovärdighet och trygghet i vår utvecklingsresa tillsammans. 

Vad tror du är viktigt med en skola ur elevernas perspektiv?

Jag tycker att vi måste fråga eleverna om saker betydligt oftare än vad vi gör. Vi måste involvera dem och lyssna med stora öron på deras klokheter. 

Vi vuxna behöver möta eleverna i högre utsträckning där de befinner sig, vi ska lyckas skapa motivation och variation i undervisningen så att arbetsglädjen består även när eleverna blir äldre. Jag har länge haft ett mantra kring att ”alla är olika och alla är unika, och alla kan lyckas”. Vårt uppdrag är att skapa rätt förutsättningar för det. 

Vad tror du är viktigt med en skola ur vårdnadshavarnas perspektiv?

Min erfarenhet är att kommunikation är det allra viktigaste. Om vi är skickliga på att kommunicera och skapa trygghet så skapar vi ett lugn hos vårdnadshavarna som oftast leder till gott samarbete. Visar vi att vi tror på deras barn och vill dem det allra bästa genom ett äkta engagemang så kan vi möta både med och motgångar tillsammans med vårdnadshavarna. 

Vad drömmer du om när det gäller skola i Sverige?

Det är en stor fråga att svara på vad jag drömmer om när det gäller skola i Sverige men jag har just nu en egen son i slutet av årskurs 9. Jag slås dagligen av den stress och press som han utsätts för inför sina slutbetyg.

Måste vi verkligen göra på det viset? Jag tror att vi behöver öva precis lika mycket på våra sociala och emotionella skills och känner oro för den stigande psykiska ohälsa som sker bland ungdomar. 

Jag funderar mycket kring vad vi i skolan kan göra, jag tror på tidiga insatser och ett bättre samarbete med andra viktiga inom området. Det känns bra att Dibber satsat och anställt Arild (biträdande skolchef) med elevhälsa i fokus.