Lär känna våra rektorer – Johanna

rektor på Dibber förskolor i Nacka

I dag får vi lära känna Johanna Egneblad som är rektor på två av Dibbers förskolor i Nacka som heter Dibber Henriksdal förskola och Dibber Finnboda förskola.

Berätta ditt namn, lite om din bakgrund och vad du arbetar med. 

Jag heter Johanna Egneblad och arbetar som rektor för Dibbers förskolor Henriksdal och Finnboda som ligger i Nacka kommun. Här har jag arbetat i 2,5 år och trivs väldigt bra då jag delar min vardag med all härlig personal och alla underbara barn. Jag tog min förskollärarexamen i januari 2016 och började då som förskollärare på en av Dibbers förskolor i Stockholm. Jag är född och uppvuxen i Eskilstuna, en timme utanför Stockholm men bor nu i Tyresö tillsammans med min man och vår son på 10 månader. 

Tänk tillbaka, varför valde du att arbeta på Dibber?

Jag började arbeta inom företaget när det då hette Inspira och har varit med i hela processen till att vi nu är en del av Dibber. Jag väljer att arbeta inom Dibber varje dag för att det finns en stark vilja och engagemang i företaget. Det finns en ambition om att visionen ”Vi får världens viktigaste värden att växa” ska vara tydlig i alla led och i alla moment och det tycker jag är väldigt viktigt. 

Hur tycker du nu att det är att arbeta på en förskola på Dibber?

Jag är omgiven av engagerade pedagoger, kompetenta kollegor och en engagerad ledningsgrupp så varje dag på jobbet är rolig, utmanande och givande. 

Är det någon skillnad jämfört med andra förskolor där du arbetat ?

Jämfört med tidigare arbetsplatser tycker jag att Dibber sticker ut när det gäller vår värdegrund. Vi har en värdegrundsplattform som är väldigt omfattande och tydlig. Där hämtar vi arbetssätt, bemötande, barnsyn och mycket annat som genomsyrar hela utbildningen och alla relationer – barn, föräldrar, medarbetare.  

Varför tycker du att man ska välja en Dibber förskola för sitt barn?

På Dibbers förskolor får barnen lära sig att bli självständiga, de får vara med och påverka sin utbildning och det är deras intresse som styr verksamheten. Visionen ”vi får världens viktigaste värden att växa” handlar om just detta, att barnen ska få känna sig värdefulla och att deras åsikter gör skillnad och har betydelse.

Vad tror du är viktigt med en förskola ur barnens perspektiv?

En förskola som är rolig, utmanande och där de vuxna är tillsammans med barnen. En plats där de får vara de de är och där alla olika uttryckssätt är tillåtna.  

Vad tror du är viktigt med en förskola ur vårdnadshavarnas perspektiv?

Vi ger det där lilla extra och det tror jag är viktigt för vårdnadshavarna. De kan åka en extra bit för att få ha barnen på en trygg plats med trygga vuxna som ser deras barn.  

Är det någonting mer du vill berätta?

Till alla framtida förskollärare, barnskötare, kockar, dramapedagoger, specialpedagoger, ateljeristor med flera vill jag säga: Välkomna till Dibber!