Hygien, rutiner

och fortsatt utveckling på Dibbers förskolor under Covid-19

På våra förskolor har vi tydliga rutiner kring exempelvis handtvätt, toalettbesök och mathantering. Det som har varit nytt är att vi även har arbetat tydligare med hur vi tar emot besökare och vårdnadshavare in i förskolan. Det handlar mycket om förebyggande åtgärder och att ha tydliga rutiner även kring detta.

Vi frågade Camilla Christoffersson som är skolchef på Dibber förskolor samt Ulrica Ellmin Cederholm, kvalitetschef Dibber, om deras tankar kring hanteringen av rutiner.

“Vi har lyckats få fram rutiner snabbt och att det har varit väldigt välkommet ute på våra förskolor. Jag upplever att det har känts tryggt att vi har de rutiner som behövs. Våra verksamheter har haft ett otroligt stort engagemang för att barnen så få den bästa förskolan under den här svåra tiden då förutsättningarna snabbt förändras”, säger Camilla.

“Vi förhåller oss till Folkhälsomyndighetens rekommendationer och riktlinjer, så vi har inte hittat på en egen väg men det jag tror har gett och ger bra förutsättningar är att vi var snabbt på att skapa gemensamma riktlinjer och rutiner. På ett Dibbergemensamt sätt bestämde vi oss för hur vi skulle göra i krisen och det skapade samstämmighet. Vi har kontinuerligt hållit oss informerade om rekommendationer från Folkhälsomyndighetens så att vi snabbt har kunnat sprida information i våra digitala kanaler”, säger hon.

Hur upplever ni att detta har tagits emot av våra vårdnadshavare?

“Vi förstår att det har varit en stor oro för våra vårdnadshavare och vi har försökt vårt yttersta för att skapa en trygg förskola för barn, pedagoger och vårdnadshavare”, säger Camilla

“Det har varit utmanande att leva efter de nya riktlinjerna. Jag tänker särskilt på att barnen skulle vara hemma vid minsta förkylningssymptom. Det var ett stort ansvar och ett högt krav att ställa på våra vårdnadshavare men vi är otroligt tacksamma för den respons vi fått. Vårdnadshavarna har verkligen tagit ett stort ansvar i denna annorlunda situation. Vi har på det sättet kunnat upprätthålla en trygg och säker förskola så att smittspridningen har minimerats”, säger hon.

Att fortsätta driva en förskola där barnens bästa är i fokus är såklart viktigt för oss på Dibber där vi värnar om världens viktigaste värden (våra barn). Först och främst ska förskolan vara en trygg plats men vi vill inte att utvecklingen ska avstanna under tiden. Vi vill att utbildning, workshops och utveckling ska kunna fortsätta trots de förutsättningar vi har nu då vi inte kan resa eller ses på samma sätt.