Du är viktig för mig, så jag vill att du ska bli den bästa versionen av dig själv!


Vår identitet

Vision

Vi får världens viktigaste värden att växa.

Syfte

Varje barn upplever och känner att de är värdefulla

Värdegrund

Lekfull och ambitiös

Våra löften till

Våra barn

Du är viktig för mig, så jag vill att du ska bli den bästa versionen av dig själv

Föräldrar

Tillsammans skapar vi en social arena för lärande som sätter positiva spår

Medarbetare

Hos oss har du möjlighet att utveckla dig yrkesmässigt och personligt samt att utföra världens viktigaste jobb på bästa möjliga sätt.


Hjärteprogrammet

Trehjerte
2652 6459

Vår pedagogik