Värdegrundsarbete

Förskolans uppdrag är att aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar. I Dibber förskola är vårt mål att alla barn ska få uppleva hur viktiga de är, känna sig sedda, hörda och tagna på allvar varje dag. Som en del i detta arbetet har vi utvecklat Hjärteprogrammet, som utgår ifrån vår lärvän Hjärtrud. Vi tror på att goda upplevelser och erfarenheter sätter positiva spår. Hjärtrud är symbolen och vårt gemensamma verktyg i vårt arbete med att alla är lika mycket värda och unika.