Avdelningen Sjöhästen

En unik verksamhet för ditt barn med hörselnedsättning

Snäckbacken är en unik verksamhet. Här finns tillgänglighet för alla barn att mötas. Barnens tankar och idéer ger inspiration till verksamheten som vi formar tillsammans. Här får ditt barn möjlighet att kommunicera på två språk, svenska och svenskt teckenspråk. Utifrån den kommunikation barnen väljer har vi möjlighet att samspela i mindre grupper. Vår vision är att alla barn ska utveckla bättre kommunikativ förmåga, få ett rikare språk samt bygga relationer och lära av varandras olikheter.

Snäckbacken förskola för barn med hörselnedsättning präglas av en välkomnande, öppen och positiv atmosfär. Ditt barns utveckling och lärande ingår i varje situation under dagen. Hos oss ska alla barn ha god omvårdnad, vara trygga och känna gemenskap.

I arbetslaget på Sjöhästen har vi arbetat länge och det finns stor kompetens inom språkutveckling. I verksamheten använder vi talspråk, teckenspråk och kompletterande språk såsom bildstöd. Allt utifrån varje barns förutsättningar och behov. Det finns en stor kompetens även inom hörselområdet som t.ex. användning av t-slinga, mikrofoner, hörapparater och CI (Cochleaimplantat).

Våra lokaler är tillgänglighetsanpassade med auditiv och visuell teknik.

Vi hälsar dig och ditt barn välkommen till en inspirerande, tillgänglig och pedagogisk miljö med mångsidiga lokaler. Våra förskollärare och barnskötare har hög kompetens och ett stort engagemang som utmanar ditt barns lust till lärande. Det utgör grunden för att skapa en bra dag för barn och vuxna.

Kommunikation och samspel

Kommunikation och samspel är en grundläggande förutsättning för allt lärande. Vi erbjuder två språk, svenska och teckenspråk, på ett naturligt och utvecklande sätt utifrån varje barns förutsättning och behov. Vi ger barnen möjlighet att kommunicera och utmanas i sitt lärande genom olika uttrycksformer. På Snäckbacken har vi en förskola med barn från närområdet vilket ger möjlighet för alla att samspela utifrån förutsättningar och behov.

Våra lokaler är utrustade med visuell och auditiv teknik. Vi har ett eget kök med en kock som lagar god och näringsriktig mat från grunden.

Vår ambition är att alla barn och vårdnadshavare ska uppleva och känna sig värdefulla. Vi värnar om att ditt barn och du som vårdnadshavare ska ha inflytande och känna delaktighet.