Information om Runborg förskola inför höstterminen 2023

Efter noggrant övervägande har Dibber beslutat att Runborg förskola i Täby tyvärr behöverstänga till höstterminen 2023. Vi har efter nedläggning av Runborg skola förra året haft minskade barnantal påvår förskola.Vihar på olika sättunder åretförsökt att hitta olika lösningar då vi verkligen velat ha verksamheten kvarmen på grund av det sjunkandebarnantalet och ett stort utbud av förskolor i området behöver förskolan nu stängai juli 2023.

Bakgrund till beslutet

Vi har under en tid försökthitta en lösningar genom olika satsningar och prioriteringar men tyvärr utan resultat. Idag har förskolan 26 barn i olika åldrar. Till hösten2023har vi ännu färre barn på förskolan och vi kan konstatera att förskolan helt saknar barn som står i kö.

Sammantaget innebär det att barngruppen blir allt för liten och att det därför tyvärr inte kommer att gå att bedriva en kvalitativ verksamhet på ett bra sätt. Den ansvarsfulla vägen framåt för de barn och vårdnadshavare som velat gå kvar hos oss är att genomföra en ordnad nedläggning av förskoleverksamheten i sommar och erbjuda barnen plats på andra förskolor i kommunen.

Dessa förutsättningar, samt det faktum att det råder ett överskott på förskoleplatser i Täby kyrkby de kommande åren ligger till grund för beslutet.

Erbjudande om plats på annan förskola i kommunen

Vi i Dibber och Täby kommun kommer att erbjuda platser på andra förskolor i kommunen. Som vårdnadshavare till barn på Runborg förskola behöver du göra en ny ansökan om förskoleplats alternativt uppdatera en aktiv ansökan i kommunens köhanteringssystem Hypernet. Detta gäller även de vårdnadshavare som önskar att deras barn ska flytta till en annan Dibberförskola. Du kommer därför att få ett utskick inom några dagar från Täby kommun där det framgår hur du gör ett nytt förskoleval.

Placering i barngrupp sker alltid i nära dialog mellan skolledning och vårdnadshavare med hänsyn till barnens behov. Vi har även kontakt med Täby kommun för att vi tillsammans ska få möjlighet att hitta en bra placering för de barn som inte väljer att bli placerad på en annan Dibberförskola. Den förskola ni väljer kommer att informera vårdnadshavare kring hur inskolningen går till för att alla barn ska få en trygg start på den nya förskolan.

Behöver du som vårdnadshavare hjälp att göra ditt förskoleval är du välkommen att kontakta Täby kommuns kontaktcenter på 08-555 590 00 eller på kc@taby.se

Tiden fram till sommaren och sommarförskola

Verksamheten kommer att fortsätta precis som vanligt fram till sommaren. Som vi kommunicerat tidigare stänger vi ordinarie förskoleverksamhet fredagen den 30/6 2023och erbjuder därmed sommarförskola från måndagen den 3/7 fram till och med fredagen den 30/7 2023. Separat information gällande sommarförskolan har skickats ut till de vårdnadshavare som ansökt om det.

Information om personalen

All personal harmåndag den 17 april fått information om stängningen och vi kommer att erbjuda all tillsvidareanställd personal fortsatt anställning på någon av våra övriga verksamheter i Dibber.

Informationsmöte

Vi kommer att ha löpande kontakt meder som vårdnadshavare via informationsbrev och personliga samtal för att vi tillsammans ska hitta en bra väg framåt. För att ni ska få möjlighet att ställa frågor och få svar välkomnar vi även alla vårdnadshavare till ett informationsmöte.

Datum och tid: den 20april kl 18.00
Plats: Runborgförskola.

Vi ser gärna att ni pratar med era barn om att de ska byta förskola utifrån vart de befinner sig i sin utveckling och vilka följdfrågor de ställer. Vi kommer att möta varje barn utifrån vart de befinner sig i sin utveckling och vad de själva frågar om.

Vänliga hälsningar

Anna Nordberg, Skolchef Dibber (anna.nordberg@dibber.se eller 070-778 64 90)
Anna Söderberg Bruce, Rektor Dibber Runborg Förskola (anna.bruce@dibber.se eller 070-786 00 75)