Slöjdlärare - Dibber International Sollentuna


Slöjdlärare - Dibber International Sollentuna

Till hösten söker vi en legitimerad slöjdlärare till Dibber International Sollentuna. Du kommer samarbeta med en kollega och undervisa elever från årskurs 3-9.

Dibber International har en internationell inriktning och följer både svensk läroplan samt läroplanen för IB. Vi erbjuder en internationell grundskoleutbildning som ger eleverna de bästa förutsättningarna för framtidens globala samhälle. Vi ser människan som en helhet och lägger lika stor vikt vid de akademiska som de estetiska ämnena. Det är när tanke och känsla får samverka som en människa kan utvecklas och inlärningen blir maximal. Det syns på studieresultaten!

Dibber International utgår från fyra pelare i sin pedagogik: IB koncept, tvåspråkighet, akademiska och estetiska ämnen samt teknologi och innovation.

Läs mer