Leg.lärare F-3 - Dibber International Sollentuna


Leg.lärare F-3

Vill du bidra till att få alla elever att känna sig värdefulla? Trivs du med ett engagerat team och utvecklande arbetsdagar? Då är det dig vi söker!

Som lärare arbetar du aktivt och lojalt med skolans dagliga uppdrag och pedagogiska arbete, med utgångspunkt från våra mål och planer. Vi får världens viktigaste värden att växa!

Dibber International erbjuder en internationell grundskoleutbildning som ger eleverna de bästa förutsättningarna för framtidens globala samhälle. Vi ser människan som en helhet och lägger lika stor vikt vid de akademiska som de estetiska ämnena. Det är när tanke och känsla får samverka som en människa kan utvecklas och inlärningen blir maximal. Det syns på studieresultaten!

Dibber International utgår från fyra pelare i sin pedagogik: IB koncept, tvåspråkighet, akademiska och estetiska ämnen samt teknologi och innovation.

Läs mer