Klasslärare förskoleklass - Dibber International Sollentuna


Klasslärare förskoleklass - Dibber International Sollentuna

Dibber International erbjuder en internationell grundskoleutbildning som ger eleverna de bästa förutsättningarna för framtidens globala samhälle. Vi ser människan som en helhet och lägger lika stor vikt vid de akademiska som de estetiska ämnena. Det är när tanke och känsla får samverka som en människa kan utvecklas och inlärningen blir maximal. Det syns på studieresultaten!

Dibber International utgår från fyra pelare i sin pedagogik: IB koncept, tvåspråkighet, akademiska och estetiska ämnen samt teknologi och innovation. Nu söker vi dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i förskoleklass, gärna med erfarenhet från en Engelsktalande skola.

Du kommer tillsammans med en fritidspedagog ha ansvar för en förskoleklass med ca 20 elever. Du kommer att jobba i ett arbetslag med fyra andra pedagoger och i ett nära samarbete med din coordinator/arbetslagsledare. Det kan komma att finnas möjlighet att följa klassen till åk 1-3.

Läs mer